. . . .

Praznici

25 Pro

Danas se želim pozabaviti temom vremenskog razdoblja u koje smo uronjeni bilo da slavimo Boži? ili ne. Ovo vrijeme ?esto uklju?uje obilje prekrasne hrane, obiteljska i prijateljska druženja i darivanja, ali za osobe koje boluju od poreme?aja hranjenja i imaju poteško?a u svom odnosu s hranom ovo razdoblje može biti izuzetno teško i iscrpljuju?e. ?ak i ako su obiteljski odnosi harmoni?ni i topli, ne?ije uporno nu?enje hrane i ne?ije uporno odbijanje ponu?enog mogu stvoriti golemu napetost i ugodno druženje pretvoriti u borbu.

Kako to izbje?i? Kao i obi?no, nema recepta koji ?e uvijek upaliti. Moje mišljenje jest da se u životu trebamo okružiti ljudima koji nas razumiju, podržavaju i prihva?aju takvima kakvi jesmo. Jasno mi je da je stvarnost ?esto jako druga?ija. ?ak i kada mi možemo razumjeti i suosje?ati s drugima, teško je da su drugi osjetljivi na isti na?in. I to je u redu! Sami sebi moramo biti izvor podrške i suosje?anja kako bismo izdržali one situacije kada nam okolina šalje druga?ije i teške poruke.

U medijima sada možete nai?i na mnoštvo ?lanaka o tome „kako se ne udebljati preko praznika“. U meni izazivaju ga?enje i otpor. Mediji kako to ?esto biva šalju neke ekstremne i neto?ne poruke ciljaju?i na nesigurne osobe koje ?e ih prihvatiti, ?itati i dalje i služiti se njihovim proizvodima. ?ak i ako praznici za vas imaju prethodno tužno i teško zna?enje, pokušajte ove godine zaboraviti sve što ste ?uli o hrani, sve što ste ?uli o „debljanju“, sve savjete i naredbe koje ste postavili sami sebi ili ih dobili od drugih. Pokušajte jednostavno uživati. Ne mora to biti nešto posebno. Može biti jedan obrok ?iji vas okus podsje?a na neko drago vrijeme, možda na neku djetinju uspomenu. Je li to neki kola? koji je spremala vaša baka ili majka? Je li to iš?ekivanje poklona ispod drvca uz miris obiteljske ve?ere? Je li to miris borovih iglica ili svjetlucanje svje?ica na boru? Igranje s bra?om i sestrama? Otvaranje poklona i osje?aj uzbu?enja i iznena?enja? Snijeg ili hladna mirna zvjezdana no? vani? Pjesme?

Svatko od nas ima neku vlastitu vezu s ovim vremenskim razdobljem i specifi?na sje?anja. Ako se ne možete sjetiti ni?eg dobrog, kako bi bilo da ove godine pokušate stvoriti nova sje?anja? Nije važno što su blagdani komercijalizirani. Možete iskoristiti jedan njihov dio kako biste stvorili vlastiti blagdan sa nekom samo vašom simbolikom. Mislim da svatko od nas ionako pridodaje neko individualno zna?enje onome što dobivamo od kulture u kojoj živimo. Koje je vaše zna?enje? Možete li stvoriti neko novo, posebno, ugodno i lijepo?

Osobe s poreme?ajima hranjenja u ovo vrijeme ?esto se suo?avaju s poja?anom mukom oko odabira hrane, odbijanja hrane koju percipiraju opasnom te mukom s hranom op?enito. Bilo da se radi o povratku u obiteljski dom za praznike, o ve?em obiteljskom okupljanju ili rijetkom zajedni?kom obiteljskom obroku, ponekad se može ?initi da su „sve o?i uprte u vas“. Ako je ikako mogu?e, zamolite svoju obitelj da se za blagdane usmjere na toplinu, ljubav i pozitivnu atmosferu. Vi ?ete se truditi koliko god možete da ono što jedete bude hranjivo, kvalitetno i ono što vaše tijelo treba i želi, a ne što želi vaš poreme?aj. Možete to obe?anje dati i sebi i ljudima koje volite te pokušati tih nekoliko dana imati odnos prema hrani kakav ste imali kad ste bili dijete, ukoliko je taj odnos nešto što vam je bilo ugodno. Možete li se sjetiti kako je bilo kada ste vjerovali svom tijelu i slušali svoje želje?

Mnogi ljudi oboljeli od poreme?aja hranjenja ne mogu se sjetiti vremena u kojem njihov odnos sa hranom nije bio problemati?an. Ukoliko je doista tako, pokušajte zamisliti sebe kao razigrano dijete koje i dalje postoji negdje duboko u vama. Što biste mu poklonili? Što bi ste mu dali jesti? Ne biste mu dali jesti isklju?ivo kola?e kako bi ga kasnije bolio trbuh, ali ne biste mu ih ni branili niti uskra?ivali kvalitetnu i prije svega ukusnu hranu. Pokušajte ovih praznika nahraniti to dijete i slušati što vaše tijelo želi. Vjerujte mu. Nije strašno ako se prejedemo i dobijemo par kila koje naše tijelo želi. Ako mu ne trebaju, kasnije ?e se samo pobrinuti oko toga. Jako je teško kada su nam sve misli usmjerene na hranu. Patimo. Bojimo se ho?e li nas netko tjerati jesti što ne želimo. ?eznemo za divnim okusima, ali ih se i bojimo. Ono što ja želim re?i jest da ne mora biti tako. Možemo si pokloniti druga?ije blagdane, pune ljubavi i suosje?anja za naše tijelo. Možemo odmoriti svoje misli interveniraju?i odmah kada se jave one negativne.

Nekada ?e ljudi re?i da je hrana samo gorivo i da ne bi trebala predstavljati toliki problem. Po mom mišljenju za ljude niti jedna prirodna potreba nije baš tako jednostavna. Re?i da hrana služi samo kao gorivo jest isto kao re?i da govor služi samo komunikaciji, vid, sluh i opip samo orijentaciji, vo?enje ljubavi samo reprodukciji…Znamo da nije tako. Sva naša tjelesna iskustva, uz to što nam omogu?uju opstanak i život, omogu?uju nam i golem užitak u tom životu. Bez njega, samo bismo preživljavali. Naše tijelo pruža nam toliko putova do istinskog uživanja u životu. Mislim da je divno ako si uspijemo ovih blagdana pokloniti nešto takvo.

Mnogi od nas o?ekuju da nam ljudi koji nas vole na neki na?in pro?itaju misli i pogode ono što bismo željeli dobiti. Onda ?ak i kada dobijemo nešto što nam treba, osje?amo da toga nismo bili vrijedni i da nismo to zaslužili. Lijepo je kada nas netko iznenadi svojom pažnjom i time što je „pogodio“ baš ono što smo htjeli, ali takvo što je stvarno rijetko i gotovo nemogu?e. Katkada ni sama ne znam što želim. Katkada ne želim ništa osim ljubavi i pažnju, toplinu i znati da je netko mislio na mene. Onda nije ni važno što ?u dobiti.

Jedino mi znamo što stvarno želimo, i jedino mi sebi možemo ispuniti najdublje želje. Možda one nisu ?ak ni materijalne. Možda nisu nešto što se može zamotati i staviti pod bor. Ponekad je dovoljan neki simbol koji ?e nama zna?iti mnogo. Možete li sami sebi simboli?no pokloniti nešto što ste dugo željeli i trebali. ?esto se pitam zašto ne bismo smjeli sami sebi kupovati poklone, zamotati ih i onda im se radovati. Ovih blagdana imam želju koju mogu jedino sama sebi ostvariti, a to je da me drugi ljudi ?uju, da ne o?ekujem od njih da ?ine nemogu?e i da u sebi prona?em ono što mi treba, da osjetim zahvalnost za sve što dobivam i da osjetim da to zaslužujem.

Želje, pokloni, blagdani, sve su to predivni pojmovi, puni simbolike i tajanstvenosti. Hrana je ?esto simbol, pogotovo u blagdansko doba. Što za vas hrana simbolizira? Ljubav? Toplinu? Sigurnost obiteljskog doma? Povezanost? Uživanje? Djetinjstvo? Svaka osoba ima neku svoju vezu sa hranom i mislim da je odli?no tu vezu istraživati. Mislim da je tako?er jako važno da pri tome uživamo. Znam da može biti zastrašuju?e i teško i preplavljuju?e prepustiti se svome tijelu i slušati što nam govori.

Znam da može biti teško željeti tako puno, a ne znati kako te želje samom sebi ostvariti. Znam da je ponekad teško razumjeti same sebe i ljude oko nas. Ono što vam želim za ove praznike, jest da pokušate. Možda vam ne uspije odmah, ali nastavite pokušavati. Prona?ite nešto u ?emu uživate i dopustite si ovih praznika uživati u tome. Odmoriti se. Opustiti se. Prepustiti se. Možda je pomalo paradoksalno koliko teško može biti ponekad samo se opustiti. Mislim da je zimsko razdoblje i razdoblje praznika dobro vrijeme da pokušamo tako nešto. Ljubav prema svom tijelu i samom sebi uistinu je jedan od najljepših i najve?ih poklona koje si možemo pokloniti ovih i svakih praznika. Uvijek.

Od mene i od svih ?lanova Centra BEA,

Sretni vam blagdani!