. . . .

O meni i o blogu

30 Stu

Dugo sam razmišljala kako zapo?eti pisati blog na stranicama Centar BEA, ?ekaju?i da me prona?u savršene rije?i i savršen trenutak. Onda sam danas na radiju ponovno ?ula pjesmu „Guardian“ s novog albuma Alanis Morissette i nešto u meni joj se odazvalo. U njoj sam pronašla inspiraciju. Odlu?ila sam utišati sav svoj strah i svoju kriti?nost, znaju?i da nema savršenstva, i da ga ne može biti. Odlu?ila sam samo pisati, u nadi da ?e moje rije?i, moje misli i moja iskustva nekome, negdje, biti utjeha, inspiracija, ili barem predah. Voljela bih kada bi moje rije?i mogle nekome pomo?i, nekoga držati, nekome biti ta dugo tražena utjeha.

Prvo pitanje na koje sam želim odgovoriti jest tko sam ja odnosno tko stoji iza svih ovih rije?i. Ja sam Lejla. Odabrala sam psihologiju kao svoj životni put i diplomirala je na Filozfoskom fakultetu u Zagrebu. Pripadam svakom mjestu koje me ?ini sretnom. Trenuta?no je to Zagreb. Nemam baš puno godina iza sebe, ali imam puno iskustva u borbi i napredovanju, u uzdizanju, a i u padanju. Imam velike snove, i uvijek se svom snagom borim za njih. Nikad ne odustajem od onog što istinski volim. Imam nebrojeno puno interesa, i mogu i u malim stvarima prona?i istinsku ljepotu, ako to želim. Volim pisati, šivati, otkrivati nova mjesta i ljude, volim prirodu, ?itanje, glazbu, filmove i surfati internetom.

Jesen za mene ima simboli?no zna?enje. Iako je ona vrijeme smiraja i po?inka, za mene je ona uvijek bila po?etak. Vjerovatno zato što sam u duhu vje?ni u?enik koji strahuje, ali se i pomalo raduje prvom danu škole.
Teme o kojima želim pri?ati bit ?e vezane za osobni rast i razvoj, lije?enje poreme?aja hranjenja, medije, ulogu žena u društvu, psihologiju, zanimljivosti sa interneta, komentare drugih ?lanaka, životne probleme i sve ono što me bude ispriralo.

Ne znam još kojim putem ?u krenuti, ali želim istraživati. Nadam se da ?ete mi se pridružiti u tome. Voljela bih dobiti prijedloge. O ?emu biste željeli ?itati, a vezano je uz poreme?aje hranjenja, ili op?enitu psihološku dobrobit? Tako?er, voljela bih kad bi mi se moji ?itatelji obratili na e-mail: lejla.centarbea@gmail.com. Tu sam za sve komentare, dvojbe, pitanja.

Na kraju, ostavljam vas s rije?ima koje pripadaju Alanis. Ona pjeva iz pozicije tihog ?uvara koji se pojavio u životima ljudi kojima je trebao te im kaže da više ne moraju patiti sami, sada postoji netko tko ?e ih ?uvati i ?uti. Ta misao mi je toliko lijepa i inspiriraju?a, kao i glazba kojom je obojana, pa njome želim završiti današnji susret.

Sada vas pozdravljam. Želim da uživate u ovoj jeseni, i da izme?u magle, kiše i razasutog liš?a prepoznate i mogu?nost novog po?etka koji spava u svakoj slijede?oj sekundi.

Pošaljite e-mail.