. . . .

VJERUJ U SEBE

Vjeruj u sebe
i kad drugi neće.

Vjeruj u sebe
i kad sve se sporo kreće.

Vjeruj u sebe
i kad je crnilo na vidiku.

Vjeruj u sebe
i vidi širu sliku.

Vjeruj u sebe
i puno sebe cijeni.

Vjeruj u sebe
jer sve što si učinila vrijedi.

Vjeruj u sebe
i puno sebe brani.

Vjeruj u sebe jer dolaze bolji dani!

<3