. . . .

VJERUJ U SEBE

Vjeruj u sebe
i kad drugi ne?e.

Vjeruj u sebe
i kad sve se sporo kre?e.

Vjeruj u sebe
i kad je crnilo na vidiku.

Vjeruj u sebe
i vidi iru sliku.

Vjeruj u sebe
i puno sebe cijeni.

Vjeruj u sebe
jer sve to si u?inila vrijedi.

Vjeruj u sebe
i puno sebe brani.

Vjeruj u sebe jer dolaze bolji dani!

<3