. . . .

Da, mogu?e je!

DA, MOGU?E JE…

nemati potrebu za povra?anjem.
Nemati potrebu za prejedanjem.
Nemati potrebu za gladovanjem.
Ne biti ovisan.
Ne osje?ati se debelo.
Ne željeti povratiti.
Ne željeti pojesiti svu hranu na svijetu.
Željeti nahraniti svoje tijelo.
Osjetiti kada si sit.
Osjetiti kada si gladan.
Ne povezivati hranu i emocije.
Jesti samo da se zasitiš.
Ne željeti slatko.
Pojesti malo slatkog i da ti je previše.
I dalje pojesti veliku ?okoladu i ne osje?ati se loše.
Imati 90 kg i biti si super.
Imati 60 kg i osje?ati se najjadnije.
Uživati na feštama i druženjima.
Nemati stalni fokus na hranu.
Promijeniti odnose.
Popraviti odnose.
Proživljavati sve emocije bez utaživanja ih hranom.
Osjetiti sve emocije.
Cijeniti sebe.
Prona?i sebe.
Uživati.
Imati volju za životom.
Promijeniti život.
I da sve izgleda totalno druga?ije nego prije!
Da, mogu?e je…
ne biti u poreme?aju.
Živjeti normalnim životom.

Jer, sama sam sve to posvjedo?ila sebi!
I da – stvarno je mogu?e :)